Bút ký doanh nhân là điểm nhấn thể hiện đẳng cấp. Bút ký mang đến sự tự tin cho doanh nhân khi ký kết hợp đồng hay quyết định quan trọng.
#butkydoanhnhan
#butangdoanhnhan
https://blusaigon.vn/blogs/new....s-1/but-ky-doanh-nha

image